Στρατιωτική Νομική Επικαιρότητα

2013-02-04 13:43

ΕΔΕ - Προανακρίσεις

- Δικαιώματα κατηγορουμένου επί ΕΔΕ - Προανάκριση - Διαδικασία επί ΕΔΕ - Προανάκριση
2013-02-04 13:42

Ατομικά δικαιώματα στρατιωτικών

- Δυνατότητα ίδρυσης ή συμμετοχής σε Σωματείο - Ενώσεις στρατιωτικών
2013-02-04 13:40

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών

- Νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων προμηθειών Ενόπλων Δυνάμεων - Προδικαστικές προσφυγές
2013-02-04 13:37

Νομικά Ζητήματα Μεταθέσεων Στρατιωτικών

Μεταθέσεις στελεχών  (Νομοθεσία, Διαδικασία) Προσφυγή κατ' απόφασης μεταθέσεως στρατιωτικού Αίτηση για κατ' εξαίρεση μετάθεση στρατιωτικού (Νομοθεσία , Διαδικασία) Αποσπάσεις στρατιωτικών Δυνατότητα αίτησης παράτασης παραμονής στο εξωτερικό άνευ απολαβών εξωτερικού
2013-02-04 13:34

Θέματα Πειθαρχικού Δικαίου

- Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων - Δικαίωμα Προσφυγής κατά απόφασης Πειθαρχικού Συμβουλίου
2013-02-04 13:32

Διοικητικά Θέματα

- Δικαίωμα πρόσβασης στρατιωτικού σε έγγραφα που τον αφορούν - Δικαίωμα λήψης αντιγράφων από διενεργηθείσα ΕΔΕ - Δικαίωμα λήψης αντιγράφων από εσωτερικά έγγραφα της διοίκησης

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Military Legal Information