Διοικητικά Θέματα

2013-02-04 13:32

- Δικαίωμα πρόσβασης στρατιωτικού σε έγγραφα που τον αφορούν

- Δικαίωμα λήψης αντιγράφων από διενεργηθείσα ΕΔΕ

- Δικαίωμα λήψης αντιγράφων από εσωτερικά έγγραφα της διοίκησης

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Military Legal Information