Νομικά Ζητήματα Μεταθέσεων Στρατιωτικών

2013-02-04 13:37
  • Μεταθέσεις στελεχών  (Νομοθεσία, Διαδικασία)
  • Προσφυγή κατ' απόφασης μεταθέσεως στρατιωτικού
  • Αίτηση για κατ' εξαίρεση μετάθεση στρατιωτικού (Νομοθεσία , Διαδικασία)
  • Αποσπάσεις στρατιωτικών
  • Δυνατότητα αίτησης παράτασης παραμονής στο εξωτερικό άνευ απολαβών εξωτερικού

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Military Legal Information