Διοικητικά Θέματα

- Δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα

- Δικαίωμα λήψεως αντιγράφων από διενεργηθείσα ΕΔΕ

- Δικαίωμα λήψεως αντιγράφων από εσωτερικά έγγραφα της διοίκησης

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Military Legal Information